Witamy na stronie Szkoły Podstawowej w Bobrownikach Wielkich

 

CO NAS WYRÓŻNIA......

   13 listopada 2014 roku otrzymaliśmy tytuł  

Małopolskiej Szkoły z Pasją

 

28 lutego 2015 roku Szkoła Podstawowa w Bobrownikach Wielkich zdobyła tytuł

NOWOCZESNA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

w Ogólnopolskim Konkursie

zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego

 

Nasza szkoła jest placówką z wieloletnią tradycją.  

 

 • Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną (pomoce naukowe, tablice multimedialne, pracownię komputerową), plac zabaw dla uczniów klas młodszych
 • Bierzemy udział w projekcie CYFROWA SZKOŁA
 • Zapewniamy wychowankom zajęcia świetlicowe
 • Organizujemy wyjazdy na basen i wycieczki​
 • Pracujemy nowatorskimi metodami, dzięki czemu nasze dzieci osiągają sukcesy w konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym oraz ogólnopolskim.

Rozwijamy umiejętności uczniów zdolnych prowadząc koła zainteresowań:

 • przyrodnicze, matematyczne, polonistyczne, plastyczne,
 • zajęcia teatralne,
 • zajęcia z języka angielskiego dla najmłodszych,
 • zajęcia z języka angielskiego dla klas IV-VI przygotowujące do egzaminu szóstoklasisty,
 • zajęcia sportowe dla dzieci z klas młodszych,
 • zajęcia komputerowe,
 • zajęcia logopedyczne.

 Posiadamy wiele tradycji starannie pielęgnowanych, zarówno przez nauczycieli, jak i uczniów. Należą do nich między innymi: Dzień Seniora połączony z Jasełkami,Turniej piłki siatkowej 'Rodzice kontra uczniowie', uroczysta szkolna Wigilia, pasowanie na ucznia, Mikołajkowy turniej sportowy, Dzień Matki. Imprezy szkolne organizowane są z przeznaczeniem dla mieszkańców wsi i okolic.

 


  Nasza Szkoła wzięła  udział w akcji "Szkoła z klasą" organizowanej przez "Gazetę Wyborczą" oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej. Na podstawie decyzji komisji przyjmującej sprawozdanie otrzymaliśmy CERTYFIKAT "Szkoły z klasą".

 

 NOWOCZESNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA

Szkoła posiada nowoczesną bazę informatyczną, 3 tablice interaktywne. Posiadamy również stałą łączność z Internetem. Jesteśmy jedną z czterystu szkół w Polsce realizujących rządowy program „Cyfrowa szkoła”. W ramach projektu otrzymaliśmy nowoczesny sprzęt multimedialny m.in.  laptopy, projektor, tablicę interaktywną wraz z oprogramowaniem, sieć bezprzewodową.

Program „Cyfrowa szkoła" jest realizowany w czterech obszarach:
   1)   „e-szkoła":
wyposażenie (doposażenie) szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjnokomunikacyjnych (TIK).
   2)   „e-uczeń":
zapewnienie uczniom w klasach IV-VI dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w szczególności mobilnego sprzętu komputerowego.

   3)  „e-nauczyciel":
przygotowanie nauczycieli do nauczania, komunikowania się z uczniami i rodzicami oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem TIK.
    4)  „e-zasoby edukacyjne (w tym e-podręczniki)":
udostępnianie narzędzi, rozszerzających warsztat pracy nauczycieli, umożliwiających opracowywanie lekcji z wykorzystaniem TIK.


Szczegółowe informacje na temat programu:
http://www.cyfrowaszkola.men.gov.pl

 

 

photo

Środa 04.05.2016

Ilość odwiedzin: 233246

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Bobrownikach Wielkich
  Szkoła Podstawowa w Bobrownikach Wielkich, ul.Długa 63, 33-131 Łęg Tarnowski
 • (014)6451880

Galeria zdjęć